باتری GP338

در موقع خرید باتری بیسیم به وات و نوع ان دقت کنید.

باتری GP338 در انواع مختلف عرضه میشود.باتریهایی با وات و توان گوناگون که عمر و قیمت متفاوتی دارند.

باتریهای لیتیومی بهترین نوع باتری هستند که شارژ بیشتری نگه میدارند.

شارژر باتری نیز در کاهش یا افزایش عمر آن بسیار مهم است.