کابل RG213

کابل RG213 یکی از کابلهای مورد استفاده در صنعت مخابرات است.

این کابل جهت ارتباط بیسیم با آنتن استفاده میشود.

شرکت امین موج پویا وارد کننده  فروشنده این نوع کابل است.