آنتن بیسیم خودرویی

آنتن بیسیم خوردویی جهت گیرندگی و فرستندگی بیسیم خودرویی بر روی خوردو با آهن ربا نصب میگردند.

انواع این آنتها با نامهای گوناگون(ناگویا و دیاموند و..) و با کیفیتهای مختلف در شرکت امین موج پویا ارائه میشود.