باتری GP338

در موقع خرید باتری بیسیم به وات و نوع آن دقت کنید.

باتری GP338 در انواع گوناگون عرضه میشود.باتریهایی با وات و توان گوناگون که عمر و قیمت متفاوتی دارند.

باتریهای لیتیومی بهترین نوع باتری هستند که شارژ بیشتری نگه میدارند.

شارژر باتری نیز در کاهش یا افزایش عمر آن بسیار مهم است.

هیچ گاه تنها به برچسب باتریها اعتماد نکنید.فروشندگان ممکن است برچسبهای نادرست به باتری بچسبانند.

حتما در خرید باتری به شرکتها و مراجع معتبر مراجعه کنید تا تضمین لازم به شما ارائه گردد.