بیسیم GM3689

بیسیم GM3689 که بیسیم مناسب و مورد استفاده در تاکسی بیسیم میباشد.

این بیسیم بوسیله آنتی که بر روی خودرو نصب میگردد گیرندگی و فرستندگی دارد.

شرکت امین موج پویا با تجربه سالها در امر تعمیر و فروش این بیسیم و قطعات آن در خدمت شماست.