دزدگیر

سیستم دزدگیر هوتای
قابلیت خاموش کردن از راه دور
دارای رله قطع برق در زمانی که ماشین با دزدگیر قفل میشود برق پشت سوئیچ قطع گردیده و ماشین روشن نخواهد شد.
دارای خروجی چشمی مجزا وسط خودرو ( حسگر یا همان چشمی حساس به حرکت که در صورت هرگونه حرکتی در درون خودرو دزدگیر به صدا در می آید.
دارای قبلیت قفل کودک
دارای تحریک مثبت صندوق (صندوق پران)
دارای کلید مجزا برای برنامه دهی به سیستم (learning) برای کد دهی آسان (برای متخصصین)
دارای تحریک مثبت و منفی