واکی تاکی های مجاز دارای برد 1 کیلومتری هستند.

این دستگاهها مناسب برای ساختمانها و فضاهای کاری کوچک و متوسط هستند.

واکی تاکی مجاز درای مجوز زا سازمان تنظیم مقررات و دارای فرکانس منحصر به فرد هستند.

به همین خاطر مشکل قانونی برای دارنده این دستگاه پیش نمی آید.

این دستگاه را میتوانید در معادن ، تالارها و ساختمانها بکار ببرید.