انواع باتری‌های بیسیم‌های دستی با توان‌های گوناگون موجود می‌باشد.