Portfolio Items

بیسیم GP328 PLUS
,

موتورولا GP328PLUS

بیسیم GP328 PLUS یک نمونه از بیسمهای موتورولا است که برد بیشتری دارد. این بیسیم کوچکتر از بیسیم GP328 معمولی است. تفاوت این بیسیم با بیسیم GP338 PLUS در نداشتن صفحه کلید و نمایشگر است.…