Portfolio Items

دزدگیر
, ,

دزدگیر خودرو

سیستم دزدگیر هوتای قابلیت خاموش کردن از راه دور دارای رله قطع برق در زمانی که ماشین با دزدگیر قفل میشود برق پشت سوئیچ قطع گردیده و ماشین روشن نخواهد شد. دارای خروجی چشمی مجزا وسط خودرو ( حسگر یا همان چشمی حساس به حرکت که در صورت هرگونه حرکتی در…