Portfolio Items

,

انواع تاکی واکی مجاز

واکی تاکی های مجاز دارای برد 1 کیلومتری هستند. این دستگاهها مناسب برای ساختمانها و فضاهای کاری کوچک و متوسط هستند. واکی تاکی مجاز درای مجوز زا سازمان تنظیم مقررات و دارای فرکانس منحصر به فرد هستند. به همین خاطر مشکل قانونی برای دارنده این…