نوشته‌ها

موتوکام 555

بیسیم مجاز موتوکام 555

انواع بیسیم موتوکام بیسیم موتوکام mc 555 یک بیسیم مجاز بوده است و دارای کارت حمل برای کاربر است. ویژگیهای این بیسیم شامل: ضخامت 3 سانتی متر اندازه آنتن 11 سانتی متر اندازه 11.5 سانتی متر وزن 250 گرم همراه آنتن و باتری باتری 1…